Hansı İctimai Şuranın fəaliyyətini qənaətbəxş hesab edirsiniz (1 variant seçə bilərsiniz)?