İctimai iştirakçılıq bacarıqları

“İctimai iştirakçılıq bacarıqları”   adlı vəsait “Prioritet” Sosial-İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzi İctimai Birliyi  tərəfindən hazırlanıb və nəşr edilib.

 Vəsaitdə ictimai iştirakçılıq nümunələri və bacarıqları ilə bağlı beynəlxalq təcrübə, “İctimai iştirakçılıq haqqında” qanunda  nəzərdə tutulan ictimai iştirakçılıq formalarının  praktikada tətbiqi  ilə bağlı  mexanizmlərin izahı verilib.


Paylaş

Aktiv sorğu yoxdur.